Noćna lampa st7

 

Tehnički podaci / tehnical data: