Visilica V39

Visilica V39 dizajnerski je proizvod nastao u suradnji sa autorom dizajna Maurom Zulijani iz studija ZooM arhitekti. Može se isporučiti u više boja po narudžbi.

 

Kontakt dizajnera : zoomarhitekti@gmail.com

The pendant lamp V39 is a design product created together with Mauro Zulijani from studio ZooM arhitekti, who is the author of this design. It can be produced in several colours by order.

 

Designer contact : zoomarhitekti@gmail.com

 

 

Tehnički podaci / tehnical data:

 

1xmax 75W

int26
int26
press to zoom
Dizajn lampa Zoomarhitekti
Dizajn lampa Zoomarhitekti

Dizajn lampa Zoomarhitekti, hrvatski dizajn Design pendant lamp, croatian design

press to zoom
int24
int24
press to zoom