Visilica V39

Visilica V39 dizajnerski je proizvod nastao u suradnji sa autorom dizajna Maurom Zulijani iz studija ZooM arhitekti. Može se isporučiti u više boja po narudžbi.

 

Kontakt dizajnera : zoomarhitekti@gmail.com

The pendant lamp V39 is a design product created together with Mauro Zulijani from studio ZooM arhitekti, who is the author of this design. It can be produced in several colours by order.

 

Designer contact : zoomarhitekti@gmail.com

 

 

Tehnički podaci / tehnical data:

 

1xmax 75W

int26
int26
Dizajn lampa Zoomarhitekti
Dizajn lampa Zoomarhitekti

Dizajn lampa Zoomarhitekti, hrvatski dizajn Design pendant lamp, croatian design

int24
int24